Typsnittet är inspirerat av de raka linjer och former som bildas längst avenyerna på Manhattan. Skyskrapor som tornar upp sig och gator som lägger sig som ett rutnät.
Därav namnet, Manahttan 50.

< >