Presenterad idé till en ny grafisk profil för Malmö dokumentärfotografiska museum. I profilen ingick logotyp, grafiskt element, affischer, korrespondentmaterial, förpackningar samt ett utdrag till en ny hemsida.

(Ett grupparbete med Gohar Avagyan och Tobias Heselius)

<
>